• hair-transplant-hair-loss haartransplantation-haar-haarloss greffe-de-cheveux-en-turquie Transplant de Păr în Turcia Пересадка волос в Турции. Цены, отзывы Transplante capilar na Turquia trapianto-capelli
 • Tel :+90 544 556 05 55
  Mail : info@cosmedica.com

  dis_eng

  Genel Anestezi Ve Ameliyathane

  Diş hekimliğinde, diş hekimi koltuğu korkusu olan hastalar, diş tedavisine duyulan korku nedeniyle çalışılması güç hastalardır. Korku ve endişenin kontrolü hem psikolojik hem de farmakolojik yollarla yapılabilir. Başarılı diş tedavisi için iyi bir iletişim kurmak önem taşımaktadır.Psikolojik yaklaşımların ve temel davranış yönetim tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda diş tedavilerini yaptırabilmek oldukça zorlaşır.Bu ve benzeri durumlarda yeterli alt yapı ve donanıma sahip ağız diş sağlığı merkezilerinde sedasyon ve genel anestezi yöntemleriyle diş tedavilerinin uygulanmasına olanak sağlanmaktadır.
   
  Sedasyon(uyku hali),farklı ajanlar ve yöntemler kullanılarak hastanın santral sinir sisteminin baskılanması sonucu, çevreyle ilişkisinin ve bilincinin azaltılması işlemidir. Sedasyonda amaç, hastada oluşan strese bağlı psikolojik ve fizyolojik reaksiyonları, bilinç ve koruyucu refleksler ortadan kalkmaksızın en aza indirgemektir.

  Genel Anestezi Nedir?
  Bu işlemde hasta hem yapılan işlemleri hatırlamaz hem de herhangi bir ağrı ve travma korkusu yaşamaz.Ağız ve diş sağlığı merkezimizde genel anestezi ve sedasyon uygulamaları sonrasında hastalarımız uyandırma ünitelerinde genel anestezi uzmanı, tedaviyi yapan diş hekimi ve hemşire gözetiminde bilinç açıklığına kavuşuncaya kadar misafir edilmektedirler.

  Sıklıkla genel anestezi ve sedasyon uygulanan hasta gruplarımız;
  -4 yaşından küçük çocuklar. (Bu grup çocukların ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür.)

  -Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinler,

  -İleri derecede korkusu olan erişkin hastalar,

  -Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler (kemik grefti, kemik kisti vb),

  -Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat) genel anestezi altında yapılmasını isteyen hasta grubu,

  -Zihinsel engelli çocukların diş tedavileri.

  hair1

  Ücretsiz Online Muayene